BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢN BẠ

Tổ 4, Thị trấn Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang

Điện thoại: 02193846123

Gửi email cho BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢN BẠ

Những thông tin có (*) là bắt buộc