Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
722/SYT-NVY 27/04/2020 722/SYT-NVY Hướng dẫn và điều trị viêm phế qiuản người lớn và trẻ em trên 12 tuổi