Văn bản Bộ Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
91/CĐYT ngày 28/11/2018 của Công Đoàn Y tế Việt Nam 03/12/2018 91/CĐYT ngày 28/11/2018 của Công Đoàn Y tế Việt Nam Đính chính câu hỏi số 04 trong bộ câu hỏi Cán bộ nghành y tế đổi mói phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Quyết định 6588/QĐ-BYT ngày 31/10/2018 Câu hoit thi viết "Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" 30/11/2018 Quyết định 6588/QĐ-BYT ngày 31/10/2018 Câu hoit thi viết "Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" QĐ
công văn số 102 và 1677 của Bộ y tes về ứng dụng CNTT vào khám chữa bệnh 02/04/2018 công văn số 102 và 1677 của Bộ y tes về ứng dụng CNTT vào khám chữa bệnh công văn số 102 và 1677 của Bộ y tes về ứng dụng CNTT vào khám chữa bệnh
138/CNTT-TTUD 29/03/2018 138/CNTT-TTUD Phần mềm tra cứu danh mục bệnh ICD10
Mẫu ra viện theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 16/03/2018 Mẫu ra viện theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 Giấy ra viện
số 4210 25/12/2017 số 4210 Quyết định 4210