Văn bản UBND huyện

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
NGHỊ QUYẾT109/2017/NQ-HĐND 19/05/2019 NGHỊ QUYẾT109/2017/NQ-HĐND QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KCB THANH TOÁN BHYT TRONG CÁC CƠ SỞ KCB CỦA TỈNH HÀ GIANG
Số: 14/LĐLĐ 15/08/2018 Số: 14/LĐLĐ Cuộc thi trực tuyến và tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền nổi bật của Công đoàn Việt Nam