Văn bản khám chữa bệnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Quyết định: 468/QĐ-BYT 21/02/2020 Quyết định: 468/QĐ-BYT Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID -2019 trong các cơ sở Khám, chữa bệnh
Thông tư 02/2020/TT-BYT 19/02/2020 Thông tư 02/2020/TT-BYT Quy định về trinhg tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
Quyết Định số 181 + 125 10/02/2020 Quyết Định số 181 + 125 Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị Bệnh viêm phổi cấp Corona (nCoV)
Van bản Khám chữa bệnh mới của Bộ Y tế 14/05/2019 Van bản Khám chữa bệnh mới của Bộ Y tế Các Van bản, Thông tư, Quyết định Khám chữa bệnh mới của Bộ Y tế
Thông tư 48/2017/TT-BYT 15/03/2019 Thông tư 48/2017/TT-BYT Quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý thanh toán chi phí KCB BHYT
Thông tư 39/2018/TT-BYT 12/12/2018 Thông tư 39/2018/TT-BYT Giá dịch vụ Khám chữa bệnh BHYT