Quyết định

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
312/QĐ-SYT 19/11/2021 312/QĐ-SYT V/v Phê duyệt bổ sung danh mục KT chuyên môn đối với BVĐK Quản bạ
Số111/QĐ-SYT ngày 07/02/2018 của Sở Y tế 09/10/2018 Số111/QĐ-SYT ngày 07/02/2018 của Sở Y tế Về việc Giao nhiệm vụ Khám chữa Bệnh và chỉ tiêu giường lưu người bệnh cho 19 Phòng Khám Đa Khoa khu vực thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện
Quyết định số 22-QĐ-UBND tỉnh Hà Giang hỗ trợ từ quỹ người nghèo 04/01/2018 Quyết định số 22-QĐ-UBND tỉnh Hà Giang hỗ trợ từ quỹ người nghèo Quyết định số 22/QĐ-UBND