Văn Bản Quy Phạm Pháp luật

Bao gồm: văn bản của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Nghị định 162/2018/NĐ-CP 08/12/2018 Nghị định 162/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt Hành chính trong lĩnh vực Hàng Không dân dụng
Số 265/KH-SYT 23/11/2018 Số 265/KH-SYT Tổ chức hội thi tuyên truyền
15/01/2018 Quy chế hoạt động Công đoàn 2018
Nghị Quyết số 109/2017/NĐ-HĐND giá dịch vụ Khám chữa bệnh 04/01/2018 Nghị Quyết số 109/2017/NĐ-HĐND giá dịch vụ Khám chữa bệnh Nghị Quyết số 109/2017/NĐ-HĐND giá dịch vụ Khám chữa bệnh
Dự thảo Phân công BGĐ, Quy chế Dân chủ, Quy chế làm việc, quy chế khen thưởng 03/01/2018 Dự thảo Phân công BGĐ, Quy chế Dân chủ, Quy chế làm việc, quy chế khen thưởng Dự thảo
Tài liệu tạp huấn EU 09/12/2016 Tài liệu tạp huấn EU Tài liệu tạp huấn EU
Số 1005/BHXH thông tin user tra cứu thông tin thẻ BHYT 05/12/2016 Số 1005/BHXH thông tin user tra cứu thông tin thẻ BHYT thông tin user tra cứu thông tin thẻ BHYT
Số 2911/2016CVCT kết chuyển dữ liệu năm 2016 trên phần mềm QLBV Minh lộ 05/12/2016 Số 2911/2016CVCT kết chuyển dữ liệu năm 2016 trên phần mềm QLBV Minh lộ kết chuyển dữ liệu năm 2016 trên phần mềm QLBV Minh lộ