Hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn

06.06.2016 13:24

Ngày 26.5, Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Phòng, chống tác hại (PCTH) lạm dụng đồ uống có cồn. Dự có: Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn

Ngày 26.5, Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Phòng, chống tác hại (PCTH) lạm dụng đồ uống có cồn. Dự có: Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh.

PCTH lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn hướng tới 3 mục tiêu: Nâng cao nhận thức của người dân trong toàn tỉnh về tác hại, cách phòng ngừa giảm tác hại của lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác; phòng ngừa ngăn chặn việc tiếp cận, sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác của người dưới 18 tuổi; giảm tác hại của lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn đến các vi phạm pháp luật như; người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia, bạo lực gia đình, gây rối loạn trật tự cộng đồng do lạm dụng rượu bia...; cán bộ, CCVC người lao động, người làm việc trong các lực lượng vũ trang không sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc và ngày trực; tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động phòng chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn...

Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp, thống nhất các chỉ tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả như: 80% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn; 100% các trường học thực hiện quy định nghiêm cấm học sinh sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác; Giảm số người vi phạm tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn xuống 60% so với năm 2015...

Hồng Mai