QUY HOẠCH CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

05.04.2024 00:00

HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2021- 2026 VÀ 2026-2031

QUY HOẠCH CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ngày 05/4/2024 Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ đã tiến hành Hội nghị rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021- 2026 và 2026- 2031.

BS. Vũ Văn Giang - Giám đốc Phát biểu tại Hội Nghị

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của BSCKII Vũ Văn Giang- Bí thư chi bộ- Giám đốc bệnh viện, với sự góp mặt của Ban Giám đốc, Ban Chi ủy, đại diện Ban Chấp hành công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên cùng các trưởng/ phó khoa phòng, Điều dưỡng trưởng các khoa trong bệnh viện. BSCKII Vũ Văn Giang nhấn mạnh: quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao, đây là Hội nghị rất quan trọng, để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định, đúng quy trình, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, giới thiệu cán bộ có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm vào quy hoạch nhân sự giai đoạn 2021- 2026; 2026- 2031.

Viên chức tham gia tham luận tại Hội nghị

Danh sách nguồn nhân sự được lựa chọn theo các tiêu chí về Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; năng lực công tác; uy tín; chiều hướng, triển vọng phát triển. Những đồng chí đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn cho quy hoạch giai đoạn  2021- 2026; 2026- 2031 đã được trình trước Hội nghị. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và công bằng dưới hình thức bỏ phiếu, hội nghị đã lựa chọn được những cá nhân có chất lượng về trình độ chuyên môn, đầy đủ các tiêu chuẩn để quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo quan trọng của Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ trong giai đoạn 2021- 2026; 2026- 2031. Những các nhân được lựa chọn, quy hoạch sẽ được phấn đấu, bồi dưỡng, rèn luyện thêm để xứng đáng là lực lượng cốt cán của Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ trong thời gian tới. Hướng tới mục tiêu chung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện, định hướng phát triển phù hợp với định hướng của ngành y tế nói chung, cũng như định hướng phát triển của huyện Quản Bạ./.

 

BS. Lương Lệ Thủy - Phòng KHTH