Công tác thực hiện Đề án 06

08.09.2023 00:00

Công tác thực hiện Đề án 06 tại Bệnh viện đa khoa Huyện Quản Bạ

Công tác thực hiện Đề án 06

Trong Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, ngành Y tế được giao nhiệm vụ thực hiện liên thông các cơ sở dữ liệu ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đặc biệt là liên thông dữ liệu phục vụ các nhóm dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm: Liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và Giấy khám sức khỏe lái xe được cấp tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB).

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ, thực hiện Đề án 06, Bệnh viện đã tăng cường công tác tuyên truyền đến người bệnh, người nhà và nhân viên y tế để thực hiện. Bệnh viện cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, như đầu tư 03 đầu đọc mã Code trên căn cước công dân (CCCD) gắn chíp tại các khoa Khám bệnh và 02 Phòng khám Khu vực.

Bác sĩ  Vũ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo các Khoa, Phòng và nhân viên y tế thực hiện KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp từ đầu năm 2023, nghiêm túc thực hiện DA 06 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác: Chuyên môn, hành chính, hành chính công, thanh toán không dùng tiền mặt, văn bản đi, đến trên nền tảng VNPT iOffice, thường xuyên hội chẩn ca bệnh với Bệnh viện tuyến trên, …. . 

Hình ảnh: TOOL ký số USB đẩy giấy chứng sinh và giấy Khám sức khỏe lái xe liên thông cổng BHXH

Hiện có 58% người bệnh đăng ký KCB bằng CCCD trong 8 tháng, với tỷ lệ tra cứu thành công đạt gần 67%, còn lại chưa được tích hợp, cập nhật đồng bộ. Việc liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe đã được thực hiện thành công, từ đầu năm 2023 đến nay đã có 255 Giấy, giấy chứng sinh 53 được liên thông lên cổng tiếp nhận dữ liệu BHYT.

Hình ảnh: Bác sỹ dùng máy đầu đọc mã QRCode đăng ký Khámc, chữa bệnh

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Còn tỷ lệ một số CCCD gắn chíp chưa được tích hợp thông tin thẻ BHYT. Khi quét thông tin trên CCCD gắn chíp có một số trường hợp không đầy đủ thông tin hoặc sai thông tin (sai thông tin thẻ, mã số hưởng, thông tin cá nhân như: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ). Đồng thời, một số người dân đi KCB vẫn có thói quen mang thẻ BHYT, không mang CCCD hoặc CCCD chưa được gắn chíp… Bệnh viện đang tiếp tục phối hợp BHXH huyện, Công an huyện giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi Bệnh viện triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp phục vụ Đề án 06 theo quy định.

Thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục rà soát và hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Bố trí nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đối số tại một số Khoa, Phòng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và sử dụng nền tảng số y tế thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phối hợp với VNPT, Viettel Hà Giang và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn hóa số liệu ngành Y tế trên Hệ thống điều hành thông minh tỉnh.

 

Tác gỉa: Toán Duy Nhất - Tổ CNTT