Đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ vào khám chữa bệnh

06.09.2023 00:00

tại BVĐK huyện Quản Bạ

Đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ vào khám chữa bệnh

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc triển khai, thực hiện Đề án “Triển khai một số nhiệm vụ của công tác CCHC, Đề án 06 và chuyển đổi số Y tế”. Do Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ đề ra và thực hiện tốt đề án.

Tuyên truyền đậm nét kết quả hoạt động, vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của cán bộ nhân viên trong Bệnh viện: chuyển đổi phương thức thực hiện các mặt công tác từ thủ công sang ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khám và chưã bệnh, thủ tục nhanh chóng, tránh phiền hà cho bệnh nhân.

Tuyên truyền để người dân hiểu rõ các lợi ích việc tích hợp thẻ BHYT vào CCCD, tuyên truyền cho Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến các cơ quan: Công an, UBND các xã, thị trấn, cơ quan BHXH để tích hợp.

Bệnh viện đã mua đâù đọc mã QR đọc CCCD 

Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng CCCD 8 tháng đầu năm: 58%

Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng CCCD tháng 8: 67%

Bệnh viện đã triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

100% thanh toán dịch vụ công trực tuyến.

Đẩy dữ liệu 100% giấy chứng sinh, giấy khám sức khỏe lái xe lên hệ thống giám định BHYT.

100% văn bản đi được ký số.

100% cán bộ viện chức Bệnh viện đã có tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VneID.

Thanh toán Viện phí Không dùng tiền mặt qua mã QR tại Phòng Thanh toán viện phí

Một số giải pháp 3 tháng cuối năm 2023:

  • Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân việc tích hợp thẻ BHYT vào CCCD, thanh toán không dùng tiền mặt.
  • Đề nghị TCTDA 06 huyện Quản Bạ trang cấp bổ sung Bệnh viện 03 đầu đọc mã Qrcode.
  • Duy trì báo cáo thực hiện DA 06 với UBND huyện, Sở Y tế, kịp thời báo cáo khi có yêu cầu đột xuất.
  • Thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên các nội dung liên quan về Đề án 06/CP nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của Đề án này trong việc thực hiện chuyển đổi số tại địa phương.

Tác giả:  Toán Duy Nhất - Tổ CCTT