NỘI SOI - TDCN - TT 22

30.11.2023 09:55

MỚI

NỘI SOI - TDCN - TT 22

NỘI SOI

Tên dịch vụ Mã HH Mã tương đương Giá BHYT
Nội soi tai mũi họng D51 20.0013.0933 108000
Nội soi tai D52 03.1001.2048 108000
Nội soi họng D53 03.1003.2048 108000
Nội soi mũi D54 03.1002.2048 108000

 

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Đo chức năng hô hấp D102 02.0024.1791 133000
Đo độ lác D103 14.0262.0751 68600
Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) D104 21.0092.0755 28000
Đo sắc giác D105 21.0082.0843 71300
Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm D106 21.0080.0757 29600
Đo thính lực trên ngưỡng D107 21.0062.0891 65000