SIÊU ÂM

27.11.2018 09:39

SA

SIÊU ÂM

67 SA001 Siêu âm các khối u phổi ngoại vi 18.13 1.800.130.001          38.000            38.000  
68 SA018 Siêu âm phần mềm (một vị trí) 2.374 203.740.001          38.000            38.000  
69 SA019 Siêu âm qua thóp 18.7 1.800.070.001          38.000            38.000  
70 SA002 Siêu âm các tuyến nước bọt 18.2 1.800.020.001          38.000            38.000  
71 SA020 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 18.2 1.800.200.001          38.000            38.000  
72 SA021 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối 18.36 1.800.360.001          38.000            38.000  
73 SA022 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu 18.34 1.800.340.001          38.000            38.000  
74 SA023 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa 18.35 1.800.350.001          38.000            38.000  
75 SA024 Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) 18.12 1.800.120.001          38.000            38.000  
76 SA026 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng 18.3 1.800.300.001          38.000            38.000  
77 SA010 Siêu âm màng phổi 18.11 1.800.110.001          38.000            38.000  
78 SA027 Siêu âm tử cung phần phụ 18.18 1.800.180.001          38.000            38.000  
79 SA028 Siêu âm tuyến giáp 18.1 1.800.010.001          38.000            38.000  
80 SA029 Siêu âm tuyến vú hai bên 18.54 1.800.540.001          38.000            38.000  
81 SA003 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt 18.3 1.800.030.001          38.000            38.000  
82 SA004 Siêu âm dương vật 18.59 1.800.590.001          38.000            38.000  
83 SA005 Siêu âm hạch vùng cổ 18.4 1.800.040.001          38.000            38.000  
84 SA006 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) 18.16 1.800.160.001          38.000            38.000  
85 SA007 Siêu âm hốc mắt 18.6 1.800.060.001          38.000            38.000  
86 SA008 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) 18.43 1.800.430.001          38.000            38.000  
87 SA009 Siêu âm khớp (một vị trí) 2.373 203.730.001          38.000            38.000  
88 SA011 Siêu âm màng phổi cấp cứu 2.63 200.630.001          38.000            38.000  
89 SA35 Siêu âm tinh hoàn hai bên   1.800.570.001          38.000            38.000  
90 SA012 Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) 14.24 1.402.400.845          38.000            38.000  
91 SA013 Siêu âm nhãn cầu 18.8 1.800.080.001          38.000            38.000  
92 SA014 Siêu âm ổ bụng 2.314 203.140.001          38.000            38.000  
93 SA015 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) 18.15 1.800.150.001          38.000            38.000  
94 SA016 Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) 18.19 1.800.190.001          38.000            38.000  
95 SA017 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) 18.44 1.800.440.001          38.000            38.000